Na-verify na mga Review ng Totoong Traders

Tingnan ang mga kategorya
Mag-click ng kategorya sa ibaba para tingnan ang mga review
Rebyu sa mga Broker ng Forex
Mga Review sa Forex Rebate
Mga Review ng Crypto Exchange
Paano namin bini-verify kung may real account ang isang trader
Paraan 1
Ang bawat trader na kumikita ng cashback rebate sa kanilang trades, sa isa aming mga naka-link na provider, ay kailangan munang magpa-verify ng kanilang live trading account gamit ang account database ng broker. Ang mga na-verify na may-ari ng trading account ay hihikayating sumulat ng review para sa mga broker kung saan mayroon silang naka-verify na account.
Paraan 2
Maaaring ipa-access ng sinumang trader na nagti-trade sa MetaTrader 4 o MetaTrader 5 platform ang kanilang read-only Investor login at password para patunayan na mayroon silang live trading account sa broker na gusto nilang sulatan ng review.
Magpadala ng review tungkol sa broker mo