Đánh giá Đã được xác minh bởi các Nhà giao dịch Thực sự

Khám phá danh mục
Nhấp vào các danh mục bên dưới để xem đánh giá
Đánh Giá Nhà Môi Giới của Forex
Đánh giá Chiết khấu Forex
Đánh giá Sàn giao dịch Tiền điện tử
Cách chúng tôi xác minh xem nhà giao dịch có tài khoản thực hay không
Phương thức 1
Mọi nhà giao dịch kiếm được chiết khấu hoàn tiền cho các giao dịch của họ, tại một trong những nhà cung cấp được liên kết của chúng tôi, trước tiên phải xác minh tài khoản giao dịch Live của mình thông qua cơ sở dữ liệu tài khoản của nhà môi giới để được chiết khấu. Sau đó, những chủ tài khoản giao dịch đã được xác minh này sẽ được nhắc viết đánh giá cho các nhà môi giới mà họ có tài khoản đã được xác minh.
Phương thức 2
Bất kỳ nhà giao dịch nào giao dịch trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5 đều có thể cho phép truy cập vào thông tin đăng nhập và mật khẩu nhà đầu tư chỉ đọc của họ để chứng minh rằng họ có tài khoản giao dịch Live với nhà môi giới mà họ viết đánh giá.
Gửi đánh giá về nhà môi giới mà bạn hợp tác