Đánh giá KT-Financial 2024
Written by Angelo Martins
Human moderated by Jason Peterson

KT-Financial Đánh giá tổng thể

0,0
Được xếp hạng 315 trên 638 (Closed Brokers)
Đánh giá chung bắt nguồn từ sự tổng hợp các đánh giá ở nhiều hạng mục.
Đánh giá Trọng số
Quy định
0,0
2
Xếp Hạng của Người Dùng
Chưa được đánh giá
3
Độ phổ biến
Chưa được đánh giá
3
Xếp hạng về giá
Chưa được đánh giá
1
Tính năng
Chưa được đánh giá
1
Hỗ trợ Khách hàng
Chưa được đánh giá
1

KT-Financial Hồ Sơ

Tên Công Ty KT-Financial.com
Hạng mục Nhà Môi Giới Ngoại Hối, Closed Brokers
Hạng mục Chính Closed Brokers
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ Anh
Các Công Cụ Tài Chính Ngoại Hối

KT-Financial Lưu lượng truy cập web

Website
kt-financial.com
Xếp hạng lưu lượng truy cập tự nhiên 324 trên 638 (Closed Brokers)
Tỷ lệ thoát trang 0%
Các trang mỗi truy cập 0,00
Thời lượng truy cập trung bình 00:00:00

KT-Financial Loại tài khoản

 
Nền Tảng Di Động-
Sàn giao dịch-
Loại Chênh Lệch-
Khoản Đặt Cọc Tối Thiểu0
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu0
Các Mốc Dừng Kế Tiếp-
 
Khoản đặt cọc tối thiểu 0
Quy Mô Giao Dịch Tối Thiểu 0

KT-Financial Đánh giá của người dùng

(0 )
Không được Xếp hạng (Closed Brokers)

Xếp hạng của người dùng mới có tác động lớn hơn xếp hạng cũ và xếp hạng của người dùng không có tác động sau 5 năm trở lên. Công ty càng nhận được nhiều đánh giá thì xếp hạng tổng hợp tối đa có thể có của người dùng càng cao. Sau 100 bài đánh giá, một công ty có thể nhận được xếp hạng cao nhất, là mức xếp hạng trung bình của người dùng.

Lọc đánh giá:
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Loại Tài khoản:
Sắp xếp:
Đánh giá:
We display the reviews we reject as spam or vote fraud. Not all rejected reviews are displayed, for example reviews advertising a website or service.

KT-Financial Quy định / Bảo vệ tiền

Công ty này dường như không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào tại thời điểm này.

User Reviews Widgets

Choose a widget type that suits your preference and proceed to configure it using the 'Widget creator'

Widgets Creator

Ngôn ngữ
Chủ đề
Kích thước
(%)
Mã nhúng Thêm mã sau vào trang web của bạn để hiển thị widget.
Sao chép